Zapis na webinar

Webinar odbędzie się w godzinach 10.00 - 11.00


* wypełnienie pola jest obowiązkowe

W trakcie webinaru dowiesz się:

1. Jakie są najważniejsze zapisy wynikające z Ustawy o elektronicznym fakturowaniu?

2. Po co powstała Platforma Elektronicznego Fakturowania?

3. Czy aplikacje brokerów czymś się różnią?

4. Co musisz zrobić, żeby być gotowym na 18 kwietnia? Lista rzeczy do zrobienia – sprawdź czy jesteś gotowy!

Do kogo adresowany jest webinar?

Webinar dedykujemy przedstawicielom jednostek sektora finansów publicznych, przedsiębiorstw, biur księgowych i wszystkich innych podmiotów realizujących lub obsługujących zamówienia publiczne.SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

Instytut Logistyki i Magazynowania
Milena Rozwalka
T: 061 666 48 01
M: milena.rozwalka@ilim.poznan.plKLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Minister Przedsiębiorczości i Technologii obsługiwany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii z siedzibą przy Placu Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, tel.: 22 262 98 99, zwany dalej „Administratorem”.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych Administratora można się kontaktować pod adresem e-mailowym: iod@mpit.gov.pl
 3. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przekazywania informacji związanych z realizacją Projektu pn. „Platforma pośrednicząca elektronicznego fakturowania dla sfery finansów publicznych”, nr POPC.02.01.00-00-0047/16, w szczególności informowania o szkoleniach i aktualnościach dot. elektronicznego fakturowania.
 4. Podstawą prawną posługiwania się Państwa danymi osobowymi jest Regulamin uczestnictwa w szkoleniach oraz zgoda na przetwarzanie danych. Państwa dane osobowe przechowywanie będą do momentu wycofania Państwa zgody akceptującej niniejszy regulamin.
 5. Państwa dane osobowe będą mogły zostać udostępnione tylko i wyłącznie organom upoważnionym do dokonania czynności kontrolnych w ramach Projektu, upoważnionym organom państwowym, Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz Instytutowi Logistyki i Magazynowania.
 6. Prawa uczestników projektu w zakresie ochrony danych osobowych:
 7. - prawo wycofania zgody akceptującej regulamin na przetwarzanie danych – przysługujące w każdej chwili Uczestnikowi prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Administratora danymi osobowymi. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Administrator mógł posługiwać się danymi osobowymi Uczestnika przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Uczestnika przed jej wycofaniem,
 8. - prawo dostępu do swoich danych osobowych,
 9. - prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 10. - prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,
 11. - prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 12. - prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych ze względu na swoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się Państwa danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 13. - prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Państwa dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Państwu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Państwem lub na podstawie Państwa zgody.
 14. Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt (dane kontaktowe powyżej).
 15. W każdej chwili przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 16. Więcej informacji: Regulamin uczestnictwa w szkoleniach